Yol Uygulamaları
Geotekstil ürünler yol yapımlarında ayırma, süzme, koruma, deranaj ve takviye görevlerinde ihtiyaç duyulan bir üründür.
Özellikle zeminin sağlam olmadığı ve yılın belli dönemlerinde sıvılaştığı yol güzergahlarında geotekstil keçeler kullanılmaktadır.Diğer yalıtım örtüleri geotekstil keçeler olmadan kendi işlevlerini yerine getiremez.Yol uygulamalarında geotekstiller çakıl tabaka serilmeden uygulanır ve çakıl tabaka ile toprak tabakanın birbirine karışmasının önüne geçer.
Su seti uygulamaları
Geotekstil keçeler barajlarda , limanlarda , doğal ve yapay nehir seti uygulamalarında kullanılmaktadır. Burada kullanım amaçları süzme, ayırma , erezyon kontrolüdür.
Limanlarda ortalama dalga hareketlerine göre oluşturulan sistemin bir parçasıdır ,gerek su içinde gerekse de sahil bandında koruma sisteminin ilk uygulanan parçasıdır.Nehir kenarlarındaki uygulamalarda ise ani seviye değişimlerine karşı dayanımı sağlayabilmek amacıyla , erezyon kontrolünün bir parçası olarak kullanılır.Barajlarda ise şevli yüzeylerde ve ana gövdenin bazı bölümlerinde uygulanmaktadır.
Tünel uygulamaları
Geotekstil keçeler karayolu ve demiryolu tünellerinde iki ana fonkiyonu gerçekleştirmesi adına kullanılmaktadırlar.Bunlardan birincisi sızdırmazlığı sağlayan geomembranların korunması fonksiyonudur.İkinci çok önemli fonksiyon ise sisteme dışarıdan gelen suyun başarılı bir şekilde tahliyesini sağlayabilecek geçirgenlikte olması ve suyun sistemden uzaklaştırılmasına yardımcı olmalıdır.Tünellerdeki Koruma fonksiyonu genelde iki kat geotekstil keçe kullanımı ile gerçekleşir.
Geo Tekstil Nedir  .:
Geotekstil, jeo, önek toprak anlamına gelir ve 'tekstil' kumaş anlamına gelir. Bu nedenle aşağıda ASTM 4439 tanımına göre, geotekstil tanımlanmıştır:
Sadece tekstille oluşan bir geçirgen geosentetik. Geotekstiller toprak, kaya ya da insan yapımı proje, yapı veya sistemin ayrılmaz bir parçası olarak başka bir geoteknik mühendislik-ilişkili malzeme ile kullanılır.
Su hareketini geliştirmek ve toprak hareketini geciktirir : ASAE (Tarım, Gıda ve Biyolojik Sistemleri Mühendisliği Topluluğu) bir ;kumaş veya toprak ve bir boru, Gabion, ya da istinat duvarı arasına yerleştirilen sentetik malzeme olarak geotekstil tanımlar bir battaniye takviyesi ve ayrılık ekleyin. Bir geotekstil taşıma, yerleştirme ve uzun süreli hizmet sırasında göreceli yapısını koruyan istikrarlı ağ oluşmalıdır. Benzer malzemeler ve uygulamalar için sanayi tarafından kullanılan diğer terimler jeotekstil kumaş, tarımsal kumaş ve geosentetik.
.
Uşak Geo Tekstil
Mehmet Akif Ersoy Mh. Ankara Cd. No:9/A
                                            UŞAK - MERKEZ
+90 276 231 31 64
+90 276 231 31 64
info@geotekstilkece.com.tr
Copright : 2017 Uşak Geo Tekstil | Designed By : Engin ERUÇAR - Uşak Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri +90 538 627 52 65
Uşak Geo Tekstil. şirketine iş başvurusunda bulunmak için özgeçmişinizi ön yazı ile birlikte info@geotekstilkece.com.tr e-posta adresine "CV" konulu olarak gönderebilirsiniz.